26 června 2024

Dobrovolní hasiči slavili kulaté výročí

24 června 2024

Premiérové setkání dvou starostů v Senátu

Živě: začíná lednová schůze Senátu

24. ledna 2024

Program lednové schůze Senát Parlamentu ČR je opravdu nabitý Jednat budeme například o: žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (Doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.), vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

Online přenos je dostupný zde: https://www.senat.cz/cinnost/webtv/index.php?ke_dni=4.1.2024&O=14&fbclid=IwAR1I3i8Mp8izbwsKVNtROEAaIgtJgVmdT0TZaqO2ahLKzyFug3i5LaHuP0c