26 června 2024

Dobrovolní hasiči slavili kulaté výročí

24 června 2024

Premiérové setkání dvou starostů v Senátu

Začíná schůze Senátu

6. března 2024

Co nás dnes čeká na první březnové schůzi Senát Parlamentu ČR? Projednávat budeme například: Petice za zachování české koruny návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

Přenos můžete online sledovat zde: https://www.senat.cz/cinnost/webtv/index.php?ke_dni=13.2.2024&O=14&fbclid=IwAR3GhpnVpbY-pLAdYrUypKsFd5SkBVFy9YMcp772VcUEjmv4qOld5RV9Tqc