26 června 2024

Dobrovolní hasiči slavili kulaté výročí

24 června 2024

Premiérové setkání dvou starostů v Senátu

Štoky a setkání s paní místostarostkou

17. května 2024

Je vidět, že se obec Štoky rozvíjí. S paní místostarostkou Lenkou Vodičkovou jsme mimo jiné probrali bezpečnost na silnici I/38, která městysem prochází.