26 června 2024

Dobrovolní hasiči slavili kulaté výročí

24 června 2024

Premiérové setkání dvou starostů v Senátu

Noc s Andersenem v Prosetíně

5. dubna 2024

V Prosetíně to s dětmi umí. Přesvědčil jsem se o tom v rámci akce Noc s Andersenem, kterou jsem měl možnost dnes navštívit. Základní škola v Prosetíně mne zaujala nejen nadšením vyučujících, ale i dětí. Děkuji paní ředitelce Jaroslavě Matrasové za pozvání a panu starostovi Michalu Vychroňovi, že se mi věnoval.