26 června 2024

Dobrovolní hasiči slavili kulaté výročí

24 června 2024

Premiérové setkání dvou starostů v Senátu

Květnová schůze Senátu právě začíná!

29. května 2024

Poslední květnová schůze Senátu je tady!!

Poslední květnová schůze Senátu je tady!! 

Na programu máme: návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Sledovat online můžete zde: https://www.senat.cz/cinnost/webtv/