26 června 2024

Dobrovolní hasiči slavili kulaté výročí

24 června 2024

Premiérové setkání dvou starostů v Senátu

55 let od činu Jana Palacha

16. ledna 2024

„Čin Jana Palacha nese v sobě i velké poselství naděje. Chtěl vyburcovat naše svědomí, chtěl protestovat proti malověrnosti a onomu stavu, který se nebezpečně blíží lhostejnosti“ Dnes uplynulo 55 let od okamžiku, kdy student Jan Palach obětoval svůj život, aby probral veřejnost, která byla zasažena srpnovou okupací a následným vývojem v roce 1968.